Fel

2022. szeptember 23. Fókusztréner képző csoport elindult

Következő alkalom:

2022/09/23

Időtartam:

Képzés 150 óra

2022. szeptember 23. Fókusztréner képző csoport elindult

A képzés lezárult, a trénerjelöltek 2023. november 10-én vizsgáznak.

A képzés (szupervíziós modul) célja az önismereti szakasz során megismert fókuszolás készségének elmélyítése, valamint a fókusz kísérés és a fókuszolás tanítás módszerének elsajátítása szupervíziós keretben. A képzés végén a jelöltek záróvizsgát tesznek.

A tréner képzést elvégzők fókusztréner címet kapnak. A fókusztréner jogosult egyéni önismereti folyamatok kísérésére fókuszolás szemlélettel, valamint fókuszolás tanítására egyéni és max. 60 órás csoportos helyzetben. A fókusztréner képzés a fókuszolás orientált terápia alapképzése, a sikeres fókusztréneri vizsga a fókuszolás-orientált terapeuta képzés bemeneti feltétele.

Helyszín: Fókuszolás Központ, 1027 Budapest Frankel Leó 14.

Képzés: havi egy péntek, 9-18 óra között (10 munkaóra), 12 alkalom, összesen 120 óra.

Vizsga: külön alkalom, létszámtól függően egy vagy két nap.

Költség: 22 000 Ft/ alkalom

Időpontok:
2022. szeptember 23.
2022. október 21.
2022. november 18.
2022. december 16.
2023. január 13.
2023. február 10.
2023. március 10.
2023. április 14.
2023. május 12.
2023. június 9.
2023. szeptember 8.
2023. október 6.
Vizsga: 2023. november 10.

Követelmények

 • aktív részvétel a 120 órás zárt csoportban történő trénerképzésen (a feltüntetett óraszámok a képzés tanórai (képzési) óraszámait jelentik, amelyek kiegészülnek tanórán kívül teljesítendő gyakorlatokkal, és a vizsgával)
 • fókuszolás tanítása egyéni folyamatban, minimum két személynek. Az egyéni tréning hossza optimális esetben 10 alkalom (indokolt esetben min. 5 alkalom). Az egyéni folyamatok a trénerképzés vezetőjének szupervíziója mellett zajlik, és a követelmény részét képezi az alkalmak jegyzőkönyvezése és tréneri csoportban való feldolgozása.
 • fókuszolás gyakorlás párban: a képzés alkalmai közt valamelyik csoporttárssal kölcsönös kísérés. A páros gyakorlásról önreflektív esszék készítése (min. 5)
 • 20 órás bevezető, módszerbemutató csoport (korábbi nevén: Fókuszolás I. tanfolyam) megtartása egy csoport (minimum 4 fő) részére. A módszerbemutató tervének majd a lebonyolított folyamat jegyzőkönyvének, élményeinek prezentálása és szupervíziós feldolgozása.
 • önreflektív esszék készítése a képzési alkalmakról (min. 5)
 • fókuszolás koordinátor által vezetett elméleti és gyakorlati fókusztréner záróvizsga letétele (a vizsga nem része a 120 óra képzési óraszámnak, a vizsga hossza, létszámtól függően egy vagy két munkanap)
 • 10 %-ot nem meghaladó hiányzás
 • a fókusztréner címet igazoló tanúsítvány feltétele SzPTE regisztráció és a képzés kezdetétől a tagdíj fizetése.

 

Megszerezhető cím és kompetenciák

Fókusztréner cím

A fókusztréner jogosult:

 • fókuszolás egyéni és csoportos keretek között történő tanítására
 • egyéni önismereti folyamatok kísérésére
 • legfeljebb 60 órás fókuszolás-orientált önismereti csoport tartására

További képzések

A fókusztréner képzés a fókuszolás orientált terápia alapképzése.

 • A fókusztréner cím megszerzése feltétele a Fókuszolás-orientált terapeuta képzésre való jelentkezésnek.
 • A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület két éves elméleti képzésének és a Fókuszolás-orientált terápiás képzés sikeres elvégzésével a Fókuszolás-orientált pszicho-szomatoterapeuta cím használatára jogosult.