Fel

Fókusztréner képző csoport – szupervíziós modul – indul 2024. március 1-én

Fókusztréner képző csoport – szupervíziós modul – indul 2024. március 1-én

A képzés (szupervíziós modul) célja az önismereti szakasz során megismert fókuszolás készségének elmélyítése, valamint a fókusz kísérés és a fókuszolás tanítás módszerének elsajátítása szupervíziós keretben. A képzés végén a jelöltek záróvizsgát tesznek.

A tréner képzést elvégzők fókusztréner címet kapnak. A fókusztréner jogosult egyéni önismereti folyamatok kísérésére fókuszolás szemlélettel, valamint fókuszolás tanítására egyéni és max. 60 órás csoportos helyzetben. A fókusztréner képzés a fókuszolás orientált terápia alapképzése, a sikeres fókusztréneri vizsga a fókuszolás-orientált terapeuta képzés bemeneti feltétele.

A csoportba várjuk azok jelentkezését, akik elvégezték a fókuszolás önismereti szakaszát, és szeretnék megszerezni a fókusztréner címet, ezen kívül azokét akik jártak már fókuszolás szupervíziós csoportba, de még nem szerezték meg a fókusztréner címet.

Helyszín: Fókuszolás Központ, 1027 Budapest Frankel Leó 14.

Képzés: havi egy péntek, 9-18 óra között (10 munkaóra), 12 alkalom, összesen 120 óra.

Vizsga: külön alkalom, létszámtól függően egy vagy két nap.

Költség: 25000 Ft/alkalom. A vizsga külön alkalomnak számít.

Időpontok:
2024. március 1.
2024. április 5.
2024. május 3.
2024. június 21.
2024. szeptember
2024. október
2024. november
2024. december
2025. január
2025. február
2025. március
2025. május
Vizsga: 2025. június

Érdeklődés, jelentkezés:  fokusz@afokuszolas.hu

Rosnyay Nóra Rita      30/377-60-41   rosnyay.nora@gmail.com

Schwarcz Ágnes    30/468-92-68   sa.fokuszkozpont@gmail.com

Részvételi feltételek

 • 150 órás zárt fókuszolás-orientált önismereti csoportban teljesített módszerspecifikus sajátélmény
 • alkalmasság, az önismereticsoport vezetőjének ajánlása
 • fókusztréner praxis indításának szándéka
 • legalább BA szintű végzettség

Követelmények

 • aktív részvétel a 120 órás zárt csoportban történő trénerképzésen (a feltüntetett óraszámok a képzés tanórai (képzési) óraszámait jelentik, amelyek kiegészülnek tanórán kívül teljesítendő gyakorlatokkal, és a vizsgával)
 • fókuszolás tanítása egyéni folyamatban, minimum két személynek. Az egyéni tréning hossza optimális esetben 10 alkalom (indokolt esetben min. 5 alkalom). Az egyéni folyamatok a trénerképzés vezetőjének szupervíziója mellett zajlik, és a követelmény részét képezi az alkalmak jegyzőkönyvezése és tréneri csoportban való feldolgozása.
 • fókuszolás gyakorlás párban: a képzés alkalmai közt valamelyik csoporttárssal kölcsönös kísérés. A páros gyakorlásról önreflektív esszék készítése (min. 5)
 • 20 órás bevezető, módszerbemutató csoport (korábbi nevén: Fókuszolás I. tanfolyam) megtartása egy csoport (minimum 4 fő) részére. A módszerbemutató tervének majd a lebonyolított folyamat jegyzőkönyvének, élményeinek prezentálása és szupervíziós feldolgozása.
 • önreflektív esszék készítése a képzési alkalmakról (min. 5)
 • fókuszolás koordinátor által vezetett elméleti és gyakorlati fókusztréner záróvizsga letétele (a vizsga nem része a 120 óra képzési óraszámnak, a vizsga hossza, létszámtól függően egy vagy két munkanap)
 • 10 %-ot nem meghaladó hiányzás
 • a fókusztréner címet igazoló tanúsítvány feltétele SzPTE regisztráció és a képzés kezdetétől a tagdíj fizetése.

A Magyar Fókuszolás-orientált Pszichoterápiás és Fókuszolás Intézet képzési rendjét itt olvashatják.

Megszerezhető cím és kompetenciák

Fókusztréner cím

A fókusztréner jogosult:

 • fókuszolás egyéni és csoportos keretek között történő tanítására
 • egyéni önismereti folyamatok kísérésére
 • legfeljebb 60 órás fókuszolás-orientált önismereti csoport tartására

 

További képzések

A fókusztréner képzés a fókuszolás orientált terápia alapképzése.

 • A fókusztréner cím megszerzése feltétele a Fókuszolás-orientált terapeuta képzésre való jelentkezésnek.
 • A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület két éves elméleti képzésének és a Fókuszolás-orientált terápiás képzés sikeres elvégzésével a Fókuszolás-orientált pszicho-szomatoterapeuta cím használatára jogosult.